top of page

Åkersbro, en historisk plats

Redan på 1800-talet var Åkersbro en viktig mötesplats eftersom här korsades landsvägen mellan Stockholm och Roslagen den gamla farleden, vilket gjorde knutpunkten till en viktig mötesplats. Namnet förekommer i skrift första gången 1603, men sannolikt fanns här redan under tidig medeltid ett vadställe över Åkersån som senare överspångades med stockar och trätäckning. Denna primitiva bro förkortade den tidsödande kringfarten via Garn och Hakunge.

 

Här gick senare landsvägen från Stockholm över kanalen på en rullbro och platsen blev därför en självklar mötesplats; här fanns galgbacken och här hölls marknad sannolikt från 1820-talet fram till den sista marknaden den 21 september 1912.

 

Glansperioden inföll i slutet av 1800-talet. På 1800-talet växte ett centrum fram vid Åkersbro. På den här sidan kanalen fanns Åkersbro handel. Handelsboden låg i det röda huset närmast brofästet. Den höga byggnaden intill fungerade som varumagasin.

 

På andra sidan kanalen byggde man en brovaktarbostad. Det är det lilla gula huset. Huset blev senare slussvaktarbostad. Längre bort längs Sockenvägen låg bl. a doktorsbostaden, apoteket och gästgivargården. Husen är idag privatbostäder.

När järnvägen drogs till Åkersberga i början av  1900-talet började samhällsfunktionerna succesivt att flyttas över dit. På 1930-talet hade Åkersberga blivit bygdens nya centrum.

Åkersbro handel

Handeln var en  välsorterad lanthandel med ett stort sortiment. Försörjde en betydande del av sockens befolkning. Affärsverksamheten inleddes i slutet av 1800-talet av Oscar Hybbinette men övertogs senare av Carl Pålhammar. Den siste ägaren hette Herbert Berglund. Affären upphörde 1963.

47532_ca_object_representations_media_59640_medium_edited.jpg
bottom of page